Obsah

Zmena poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Typ: ostatné
erb obce ZákopčieObec na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2019 pristúpila k zmene poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

K tomuto nepopulárnemu opatreniu musela obec pristúpiť z niekoľkých dôvodov. Niekoľko rokov sa poplatok nezvyšoval, čo svojím spôsobom v zmysle zákona o odpadoch bolo protizákonné, nakoľko obce a mestá nemôžu dofinancovávať náklady spojené s odpadmi. V opačnom prípade hrozia mestám a obciam vysoké sankcie. Ďalším faktorom zvýšenia bolo schválenie poplatku Národnou radou SR za skladovanie odpadu o 100%.
Obec Zákopčie stanovuje sadzbu poplatku pre fyzické osoby 0,0603 € za osobu a kalendárny deň, t. j. 22,00 € za osobu na zdaňovacie obdobie jedného kalendárneho roka.
Obec Zákopčie stanovuje sadzbu poplatku 0,0306 €/liter odpadu právnickej osobe podnikateľovi, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na území Obce Zákopčie a u ktorého je zavedený množstvový zber.
Sadzba poplatku za 1 kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín sa stanovuje vo výške 0,050 €/kg.

VZN č. 2/2019 o odpadoch


Príloha

Vytvorené: 16. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019 08:49
Autor: Správce Webu