Obsah

Zverejnenie zámeru obce Zákopčie odpredať podiel zo svojho majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Typ: ostatné
erb obce ZákopčieObec Zákopčie v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a  na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Zákopčí č. 92/2021 zo dňa 14. 12. 2021 zverejňuje zámer predať podiel zo svojho majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom predaja je podiel 10/112 (110,4466 m2) z parcely E-KN 3948, vedenej na LV č. 7505.

Žiadateľom o zakúpenie podielu z parcely E-KN 3948 je Vladimír Kapusniak, bytom Zákopčie u Kľukov 135.

 


Vytvorené: 22. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 12. 2021 09:33
Autor: Správce Webu