Obsah

Život v obci

Bežné oznamy

Správy

Príručky Okresného úradu v Čadci

Príručky Okresného úradu v Čadci

Prinášame vám praktické príručky, ktoré nám poskytol Okresný úrad v Čadci, odbor krízového riadenia.
celý text

ostatné | 26. 8. 2015 | Autor:

Oznam pre rodičov, ktorým študujú deti na strednej alebo vysokej škole

Článok je uverejnený na stránke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca. celý text

ostatné | 18. 8. 2015 | Autor:
#

Odpredaj nepotrebného materiálu


1. Obec Zákopčie ponúka odpredaj starých použitých tehál z bývalej materskej školy. Tehly sú v sklade bývalej MŠ. celý text

ostatné | 16. 4. 2014 | Autor:

Oznam - hrobové miesta

Viacerí občania si ešte neboli zaevidovať hrobové miesta. Do konca roka 2008 bolo potrebné na OVPS Zákopčie uzatvoriť zmluvu na dobu neurčitú s tým, že poplatok sa zaplatí na 10 rokov. celý text

ostatné | 6. 5. 2013 | Autor:

Stredoslovenská energetika informuje

Vážení občania,
Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), UPOZORŇUJE na podomových predajcov, ktorí používajú neférové praktiky! celý text

ostatné | 2. 5. 2013 | Autor:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

POĎAKOVANIE celý text

ostatné | 14. 2. 2013 | Autor:

Oznam pre pacientov

Obec v spolupráci s lekárňou JUKA Raková ponúka pre pacientov zdravotného strediska Zákopčie novú službu a to: celý text

ostatné | 31. 10. 2012 | Autor:

Povoľovanie drobných stavieb

S účinnosťou od 1. januára 2003 je stavebným úradom v katastrálnom území Zákopčie, Obec Zákopčie a pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy. celý text

ostatné | 29. 5. 2012 | Autor:

Oznam regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Čadca

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca
Adresa: Horná 2483, 022 01 ČADCA
Tel.:041/4333247 Fax:041/4322277 e-mail: rvscao@svssr.sk
č.j. 523/2011
V Čadci 2.11.2011. celý text

ostatné | 3. 11. 2011 | Autor: