Menu
Obec Zákopčie
obecZákopčie

OVPS -TKO

Dokumenty OVPS Zákopčie

OVPS-TKO

Leták - Nezabúdajme triediť (296.84 kB)

Ako správne vytriediť obaly od mlieka (1.68 MB)

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023.

            V súlade s §4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Zákopčie predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z.z.):

Výpočet: 140243,20   kg  x 100 = 30,15 %

                465198,20   kg

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov  v euro/tona na rok 2024: 22,00 €/tona.

 

Aj takto si predstavujú civilizovaný svet niektorí naši spoluobčania

odpad u Rulcovodpad u Rulcovodpad u Rulcovodpad u Rulcovodpad u Rulcovodpad u Rulcovkontajnery u Rulcovmonitorovanie monitorovanie

Áno, aj takto si predstavujú civilizovaný svet niektorí naši spoluobčania, chatári, ale aj mnoho cezpoľných. Zbaviť sa všetkého nepotrebného odpadu spôsobom, ktorí často vídame v televízii v neslávne známych osadách hlavne na východnom Slovensku, nahádzať to vedľa smetných nádob a urobiť z toho vďačné krmovisko pre divú zver. Tento jav sa často opakuje na mnohých miestach v obci, ale hlavne u Rulcov (snímky z dnešného rána), Balalov, u Polievkov oproti hotelu Severka, kde si ubytovaní hostia urobia naozaj “pekný“ obraz o našej obci.

Chceme občanom dôsledne upozorniť, že vyvážaním odpadu niekde, kde to nie je povolené sa dopustia priestupku podľa § 115 ods. 1 písm. a) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch. Za tento priestupok môže uložiť obec pokutu minimálne 500 eur. V prípade závažnosti priestupku môže obec uložiť pokutu až do výšky 1500 eur. V závislosti od množstva a druhu odpadu sa následne určí v akom rozsahu došlo k tejto protiprávnej činnosti. Ak rozsah protiprávnej činnosti prekročí sumu 266 eur pôjde už o páchanie trestného činu.

Na odhaľovanie páchateľov priestupkov a trestných činov sú a budú vo veľkej miere inštalované v obci bezpečnostné kamery a fotopasce. Ešte raz vyzývame všetkých občanov aby si dôkladne rozmysleli, či im páchanie takéhoto priestupku je potrebné, pretože už disponujeme množstvom audiovizuálneho materiálu a budeme ho v najbližšom období riešiť.

V konečnom dôsledku doplatíme nato všetci, pretože všetky opatrenia, ktoré budú zavedené na obmedzenie týchto praktík sa prejavia vo zvýšenej cene zberu a likvidácie komunálneho odpadu.

                                                                    Ján Slaninák

                                                          starosta obce Zákopčie

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022.

            V súlade s §4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Zákopčie predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z.z.):

Výpočet: 121973   kg  x 100 = 28,55 %

                427153   kg

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2023: 27,00 €/tona.

 

Nezabúdajme na životné prostredie ani počas dušičiek

Blíži sa Sviatok všetkých svätých, kedy si každoročne uctievame našich blízkych zosnulých. Obchody nám celé týždne pred sviatkami ponúkajú množstvo umelých kvetov, vencov, plastových kahancov a rôznych dekorácií, ktoré štandardne nosíme na hroby. Tento prejav úcty sa však spája aj s iným obrazom, ktorý vidieť po skončení týchto sviatkov. Blikajúce sviečky a farebné vence sa veľmi rýchlo premenia na odpad, ktorý končí na skládkach. Typickým odpadom počas tohto sviatku býva sklo, plasty, bioodpad a vosk, väčšinou nevytriedený na jednej kope.

Ako sa odpadu vyhnúť?

Základom je nielen správne triedenie, minimalizovanie tvorby odpadu, ale aj uvedomelá voľba ozdôb (kvetov, vencov a sviečok).

A prečo je dôležitá aj minimalizácia?

Aby sme predchádzali vzniku odpadov, je potrebné menej spotrebovať a vyhadzovať. Koľko odpadu vytvoríme, záleží len od nášho rozhodnutia. Majme na pamäti, že všetky materiály, aj prírodné, raz skončia ako odpad. Preto by sme mali usilovať o to, aby ho bolo čo najmenej.

Čo s odpadom, ktorý predsa len vznikne?

Snažme sa nevyhadzovať všetko do veľkokapacitného kontajnera na zmesový odpad. Ak na cintoríne nie sú nádoby na triedený zber, vezmime odpad so sebou a vytrieďme ho doma. Živé kvety a zelené časti vencov, listy či drobné konáre patria do kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad. Do kontajnerov na sklo môžeme vytriediť sklenené svietniky a kahance bez plastových zložiek. Tie po očistení od vosku patria do triedeného zberu plastov. Umelé kvety a vence sú vyrobené z viacerých materiálov, ktoré sa nedajú vytriediť, a tak končia v zmesovom odpade. Preto sa usilujme o znižovanie takýchto druhov odpadu.

Ako poňať tento sviatok ekologicky? Tu je zopár tipov na EKO dušičky

 • Menej plastov a viac prírodného materiálu. Zvoľte vence, ktoré sú vyrobené z prírodných a ľahko rozložiteľných materiálov, ako sú čečina, šišky, šípky, konáre, sušené kvety, či lístie.
 • Umelé kvety, vence či iné ozdoby sú vyrobené z kombinácie viacerých materiálov, ktoré sa nedajú recyklovať. Uprednostnite živé rezané kvety, či chryzantémy v hlinenom kvetináči.
 • Kvantá plastových kahancov nahraďte jedným, celoročne použiteľným skleneným svietnikom, poprípade kúpte sviečky z včelieho alebo sójového vosku. Parafínové sú vyrobené z ropy a zaťažujú prírodu.
 • Riaďme sa heslom „menej je niekedy viac“. Znížme množstvo sviečok aj dekorácií. Aj malá zmena má veľký pozitívny dopad na prírodu.

Tento deň by mal byť v prvom rade spomienkou na našich blízkych zosnulých, ktorí už nie sú medzi nami. Uctiť si môžeme aj našu prírodu tým, že sa budeme správať zodpovednejšie a uvedomelejšie.

 Buďme spoločne vzorom a inšpiráciou pre ostatných!

AK SPRÁVNE TRIEDIME, SVET JE KRAJŠÍ

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

 • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 •  Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
 •  Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba.                                                            Napovie vám aj označenie na obale: Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce.
 •  Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 •  Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
 • Obal označený patrí do triedeného zberu.

www.triedime.sk       www.envipak.sk        www.vezmisi.ma       logo_envipak

Článok - Všetkých svätých (384.89 kB)

odpad na cintorínoch

 

Zber veľkoobjemového odpadu ZRUŠENÝ

zrušený termín zberu VOO

Oznamujeme občanom, že sa ruší termín zberu veľkoobjemového odpadu

dňa 11.10.2022, z technických príčin na skládke Semeteš.

Náhradný termín bude včas oznámený.

 

Čo nás môže prekvapiť pri triedení opdadu (344.63 kB)

 

ZBER POUŽITÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA V OBCI.

zber použitého kuchynského oleja

Obec Zákopčie začína od 1. júna 2022 so zberom použitého kuchynského oleja.

Oleje sa budú v našej obci zbierať každý mesiac s ostatným separovaným odpadom.

Triediť môžete všetky druhy potravinárskych olejov (slnečnicový, olivový, repkový, sójový, palmový, kokosový a ďalšie), tuky (maslo, margarín alebo napríklad masť) a tiež všetky oleje a tuky z konzerv, šalátov, smaženia, fritovania, fondue, zo zeleniny , mäsa, rýb, syrov či húb nakladaných v oleji alebo marinád na grilovanie.

Použité oleje a tuky stačí doma zliať do akejkoľvek PET fľaše, ktorú ste zvyknutí triediť.

Olej nechajte pred preliatím vždy úplne vychladnúť, aby nedošlo k popáleniu. Ideálne je fľašu naplniť celú. Olej do nej môžete zlievať postupne, nezabudnite ju však zakaždým starostlivo uzavrieť. Sklenené fľaše sa nesmú používať!

Viac info: TU

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021.

V súlade s §4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Zákopčie predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z.z.):

Výpočet: 152388 kg x 100 = 31,82 %

                478968 kg

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2022: 22,00 €/tona.

 

ZÁLOHUJME, ale NEZABÚDAJME TRIEDIŤ!

zálohujeme - triedime

Od 1. januára 2022 sa začali zálohovať nápojové flaše z plastu a hliníkové plechovky.

Sú označené. Pri triedení plastov a kovov postupujeme dvomi spôsobmi:

Všetky obaly, ktoré nie sú zálohované, treba naďalej triediť tak, ako doteraz.

Do triedeného zberu plastov patria:

stlačené plastové obaly z kozmetiky a čistiacich prostriedkov, potravín, mliečnych výrobkov, oleja a sirupov, plastové vrecká a fólie, obalový polystyrén.

Do triedeného zberu kovov patria:

kovové obaly, ako konzervy, alobal, kovové vrchnáky a pod.

Niektoré obce používajú jednu zbernú nádobu na viaceré druhy odpadov, napr. na kovy, plasty a nápojové kartóny. Riaďte sa pokynmi svojej obce.

Zálohované obaly z plastu a kovu:

Pri kúpe nápoja v zálohovanom obale je potrebné zaplatiť 15 centov, ktoré budú vrátené pri odovzdaní prázdnej flaše či plechovky.

Pozor, plechovky a flaše sa nesmú vracať zdeformované ani stlačené.

Všetky predajne musia účtovať záloh, ale nie všetky sú povinné prebrať prázdne obaly a vyplatiť nazad záloh.

Obaly netreba vrátiť tam, kde boli kúpené. Môžu sa vracať v ktoromkoľvek obchode zapojenom do zálohového systému.

AK SPRÁVNE TRIEDIME, SVET JE KRAJŠÍ.

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

1. Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

2. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba.

Napovie Vám aj označenie na obale:

Riaďte sa pravidlami svojej obce.

3. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

4. Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

5. Obal označený patrí do triedeného zberu.

Plagát - Zálohujeme, ale nezabúdame triediť (193 kB)

Zmena v separovaní odpadu!!!

trieďme odpad

Od 1.1.2022 sa mení spôsob triedenia separovaného odpadu.

Do jedného vreca dávate extra papier, do druhého vreca dávate sklo a do tretieho vreca dávate spolu plasty, kovy a tetrapaky.

Vývoz odpadu je pevne stanovený na určité dni (1x za mesiac) podľa harmonogramu.

Spôsob triedenia odpadu

Využitie odpadu

Ako správne zatočiť s odpadom, ktorý vznikne počas sviatkov?

Živý stromček:

každoročná dilema. Dekorovanie domácností živým vianočným stromčekom je tradíciou už od nepamäti. Jednou z najväčších nevýhod je však jeho trvácnosť. A ako sa ho zbaviť po Vianociach?Nechajte ho voľne položený pri stojiskách odpadových nádob (vedľa kontajnera). Väčšina miest zabezpečuje od januára zvoz stromčekov a postará sa o jeho recykláciu. Aj nábytkársky koncern IKEA každoročne zbiera vianočné stromčeky, ktoré využíva na biomasu. Vedeli ste, že z nich na Slovensku tento rok prvýkrát vyrobili nový nábytok? Aj použitý vianočný stromček môže mať príbeh so šťastným koncom. Nezabudnime ho zbaviť všetkých ozdôb.

Papierové obaly z darčekov, papierové krabice, letáky, obaly z múky:

 • patria do modrého kontajnera či vreca na papier, pokiaľ nie sú znečistené, mokré a mastné. A nezabudnite odpad pred vyhodením stlačiť.

Plastové obaly z potravín, darčekov, kozmetiky, plastové fľaše, tégliky z jogurtov:

 • patria do žltého kontajnera alebo vreca určeného na plasty. Aj tu platí, že obaly je potrebné zošliapnuť a zmenšiť ich objem. Nesmú obsahovať zvyšky tekutín, jedla či kozmetiky.

Zaváraninové poháre, sklenené črepy, fľaše:

 • patria do zeleného kontajnera, prípadne vreca. Fľaše a obaly nie je nutné umývať, stačí len dôkladne odstrániť ich obsah.

Žiarovky, batérie z hračiek či svetelných dekorácií:

 • môžete ich odovzdať v obchodoch, kde sa tieto výrobky predávajú.

Svetlá a svetielka, pokazené domáce spotrebiče:

 • zber elektroodpadu ponúkajú nielen zberné dvory či mobilné zbery, ale aj predajne elektrospotrebičov, ktoré prevezmú elektroodpad bezplatne.

Zvyšky jedla:

 • šupky z ovocia či zeleniny, škrupiny z vajec, vrecká z čaju a podobne patria do bioodpadu alebo sa dajú kompostovať v domácich kompostéroch,
 • pokazené potraviny alebo zvyšky vareného jedla či potraviny živočíšneho pôvodu treba vytriediť do kuchynského odpadu.

Použitý kuchynský olej:

 • dá sa odovzdať v uzatvorenej nádobe na niektorej z čerpacích staníc, v blízkosti niektorých supermarketov, prípadne na zbernom dvore. V niektorých obciach je možné nájsť kontajner na použitý olej priamo pri stojiskách triedeného zberu.

Textil a obuv:

 • môžete posunúť známym, ktorí ich využijú,darovať charite, odovzdať na zbernom dvore alebo vhodiť do kontajnerov určených na šatstvo.

Staré alebo nepotrebné hračky:

 • darujte niekomu, komu ešte urobia radosť.

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

V súlade s §4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Zákopčie predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z.z.):

Výpočet: 92633 kg x 100 = 21,21 %

               436793 kg

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2021: 27,00 €/tona.

 

Zmena poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Obec na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2019 pristúpila k zmene poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

K tomuto nepopulárnemu opatreniu musela obec pristúpiť z niekoľkých dôvodov. Niekoľko rokov sa poplatok nezvyšoval, čo svojím spôsobom v zmysle zákona o odpadoch bolo protizákonné, nakoľko obce a mestá nemôžu dofinancovávať náklady spojené s odpadmi. V opačnom prípade hrozia mestám a obciam vysoké sankcie. Ďalším faktorom zvýšenia bolo schválenie poplatku Národnou radou SR za skladovanie odpadu o 100%.
Obec Zákopčie stanovuje sadzbu poplatku pre fyzické osoby 0,0603 € za osobu a kalendárny deň, t. j. 22,00 € za osobu na zdaňovacie obdobie jedného kalendárneho roka.
Obec Zákopčie stanovuje sadzbu poplatku 0,0306 €/liter odpadu právnickej osobe podnikateľovi, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na území Obce Zákopčie a u ktorého je zavedený množstvový zber.
Sadzba poplatku za 1 kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín sa stanovuje vo výške 0,050 €/kg.

Všetko, čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera:

Čo nepatrí do triedeného zberu - Pozor na časté chyby:

Veľkoobjemový odpadZber veľkoobjemového odpadu

Veľkoobjemový odpad sa v našej obci zbiera 2 krát do roka, vždy na jar a na jeseň.
Termín zberu bude oznámený v miestnom rozhlase a vyvesený na obecných nástenkách
a autobusových zastávkach.
(Chladničky, práčky, televízory, koberce, ...)

Nasiakavé materiály treba ochrániť pred dažďom.

Do veľkoobjemového odpadu nepatria použité pneumatiky.
Odpad treba nachystať na zberné miesta.

Mimo určeného termínu Vás žiadame, aby ste veľkoobjemový odpad nedávali ku kontajnerom, ktoré sú určené iba na komunálny a separovaný odpad!

Do veľkoobjemového odpadu nepatria použité pneumatiky.

Preto vyzývame všetkých občanov, aby svoje použité pneumatiky neumiestňovali do veľkoobjemového odpadu, a aby sa opotrebovaných pneumatík nezbavovali odhadzovaním na verejné priestranstvá a na brehy vodných tokov. Použité pneumatiky odovzdajte v najbližšom pneuservise bez ohľadu kde ste pneumatiky zakúpili. 

S účinnosťou od 1. januára 2016 začal platiť nový zákon č. 79/2015 O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa jeho znenia, nemôžu byť pneumatiky umiestnené vo veľkoobjemovom odpade, ktorý zbiera obec dvakrát ročne. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov.

Žiadame rešpektovať novú legislatívu v odpadovom hospodárstve.

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.

V súlade s §4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Zákopčie predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z.z.):

Výpočet: 88350   kg x 100 = 19,23 %

               459350 kg

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2020: 24,00 €/tona.

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

V súlade s §4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Zákopčie predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z.z.): 

Výpočet: 63770 kg x 100 = 15,33 %

              415990 kg

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2019: 12,00 €/tona.

V roku 2018 boli v našej obci náklady za likvidáciu odpadu vo výške 46 908,00 €.

1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (,,Zákon“) a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (ďalej ,,Nariadenie“).
Pre obce a mestá prinášajú obidva právne predpisy podstatné zmeny, ktoré ovplyvnia ich rozpočty na strane príjmov a výdavkov. Zvýhodňujú tie, u ktorých je miera triedenia komunálnych odpadov viac ako 30%. Zmena spočíva v položkách a výške sadzieb za uloženie jednotlivých druhov komunálnych odpadov, systéme výpočtu poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov, mení sa systém prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov.

Zmena:
Na žiadosť odberateľa separovaného odpadu - Združenie TKO Semeteš, n.o.
prechádzame z farebných vriec na transparentné.
Naďalej sa budú separovať 4 zložky: papier, sklo, plasty a kovy,
ale s tým, že všetky vrecia budú priesvitné, bez farebného rozlíšenia.

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!

Celá Európa separuje odpad. Pre milióny obyvateľov starého kontinentu je triedenie odpadu každodennou rutinou, pomocou ktorej prispievajú svojou troškou k tomu, aby ich životné prostredie bolo krajšie a čistejšie.

Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6% na recykláciu, 12% skončí v spaľovni, 6% sa kompostuje, ale až 76% končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.

Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy. Mnohí ale nevedia, čo všetko môžu do nich vhadzovať. Ak aj vy ešte váhate, kam patrí napr. polystyrén, ponúkame vám pomôcku pri triedení: TU
 

AKO NALOŽIŤ S POUŽITÝMI PNEUMATIKAMI

S účinnosťou od 1. januára 2016 začal platiť nový zákon č. 79/2015 O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa jeho znenia, nemôžu byť pneumatiky umiestnené vo veľkoobjemovom odpade, ktorý zbiera obec dvakrát ročne. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov.

 

Podľa § 69 uvedeného zákona, spätný zber odpadových pneumatík zabezpečuje distribútor pneumatík. Tento zber musí byť bezplatný, bez podmienky na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.

 

Distribútorom je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, za distribútora pneumatík sa považuje ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

 

Preto vyzývame všetkých občanov, aby svoje použité pneumatiky neumiestňovali do veľkoobjemového odpadu, a aby sa opotrebovaných pneumatík nezbavovali odhadzovaním na verejné priestranstvá a na brehy vodných tokov. Použité pneumatiky odovzdajte v najbližšom pneuservise bez ohľadu kde ste pneumatiky zakúpili. 

 

Žiadame rešpektovať novú legislatívu v odpadovom hospodárstve.

 

ČIERNE SKLÁDKY

Opäť sa v našej obci objavujú čierne skládky stavebného, či rôzneho komunálneho odpadu. Na mieste je otázka:"Sme nepoučiteľní, či až takí arogantní? Však škodíme sami sebe!!!" Sami si ničíme a znehodnocujeme svoje okolie, v ktorom žijeme. Okrem iného sa dopúšťame porušenia zákona s možnosťou uloženia sankcie. Veď pokiaľ ma nechytia, nič sa mi nestane. Áno, pokiaľ..... Niekoľko takýchto prípadov porušenia zákona však už bolo vyriešených a rovnako tento odpad musel dotyčný odviezť na riadnu skládku odpadov. Súčasťou boja proti čiernemu skládkovaniu budú aj prísnejšie sankcie. Od 1.1. 2016 bude platiť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.. Ak sa zistí, kto skládku založil, namiesto dnešných 165 eur mu bude hroziť pokuta vo výške 1500 eur. Ak pohodením opustených smetí vznikne škoda vyššia ako 266 eur, polícia to bude považovať za trestný čin. Okrem toho bude následne nariadené nápravné opatrenie na zneškodnenie odpadu na vlastné náklady, čo nemá odkladný účinok, t.j. musí sa vykonať, aj keby sa pokutovaný odvolal. Vzhľadom na uvedené, starosta obce upozorňuje všetkých, ktorí majú úmysel sa takto nezodpovedne správať, že obec bude voči nim nekompromisne postupovať. Tak začneme sa konečne správať ako civilizovaní ľudia? .... A týka sa to aj nás ostatných, ktorí mnohokrát radšej „nevidíme", „nepočujeme", ale následne vo veľkom kritizujeme. Tak, čo urobiť niečo aj pre svoju obec, v ktorej žijeme?!

 Čierna skládka Čierna skládka Čierna skládka Čierna skládka Čierna skládka
 

SEPARÁCIA DOMOVÉHO ODPADU

Odpady majú viaceré škodlivé účinky na životné prostredie, zdravie ľudí a v konečnom dôsledku na našu ekonomiku. Riešením je predchádzanie vzniku odpadov a následne separovaný zber odpadov. Pri separovanom zbere sa nepotrebný, vyhodený predmet nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú je možné recyklovať – opäť použiť. Samozrejme recyklovať sa nedá všetko. Ekonomický prínos triedeného zberu a recyklácie je v úspore primárnych surovín, energie, finančných nákladov na ne, úspora miest na skládkach odpadov, zníženie zaťaženia životného prostredia a zdravia ľudí pri ťažbe primárnych surovín a pri zneškodňovaní odpadov.

logoV našej obci sa zbierajú plasty, sklo, papier a KO - obaly z kovu.

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ

odpadPlasty – separovaný do vriec (PET fľaše od nápojov, plastové fľaše od potravinárskych olejov, aviváže, šampónov, sáčky, fólie a plastové obaly). Nepatria tam: plastové obaly od nebezpečných látok, motorových olejov, znečistené plasty, napr. Obaly z jogurtov, kečupov, plastové rúrky, výrobky PVC od náterových látok a chemikálií.

Sklo – separovaný do vriec (nevratné sklenené obaly od nápojov všetkých farieb, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy). Nepatria tam: zrkadlá, sklenené fľaše od chemikálií, keramika, porcelán, autosklo, televízne obrazovky). Sklené fľaše musia byť bez kovových uzáverov a kovových častí! 

Čo sa stane so sklom, keď ho správne vytriedime?

Motivačné video, ktoré hovorí o tom, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu skla, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom. https://www.youtube.com/watch?v=WRcJMTixqIw

Papier – zberné nádoby na papier (noviny, časopisy, kancelársky papier, kartónové obaly, knihy, skartovaný kancelársky papier – bez samoprepisovacieho, kopírovacieho papiera. Nepatria tam: viacvrstvové obaly, voskový, mastný a inak znečistený papier, papierové plienky, pauzový papier, spisové dosky.

Čo sa stane s papierom, keď ho správne vytriedite?

Motovačné video: TU

KO - obaly z kovu - plechovky, prázdne konzervy, vrchnáčiky z fliaš, kovové viečka, plechovky od piva a nealkoholických nápojov - musia byť čisté, zbavené zvyškov potravín alebo nápojov. Kovové obaly od lakov, rôznych kozmetických prípravkov a pod. musia byť zbavené plastových častí a pôvodných náplní.

Ostatný domový odpad – zber do popolníc (textil, znečistené plasty, výrobky PVC, obaly z konzerv, črepy zo zrkadiel, keramiky, porcelánu, kartóny od nápojov). Nepatria tam: separované zložky – plasty, sklo, elektroodpad, stavebný a biologický odpad, nebezpečný odpad – lieky, acetónové farby, riedidlá, chemikálie.

Elektroodpad – nepravidelný zber – 2 krát ročne (staré elektrospotrebiče, televízory, chladničky, práčky). Nepatria tam: batérie, akumulátory, žiarovky.

Biologický odpad – likvidovať kompostovaním (ovocie, zelenina, šupky, čajové sáčky, tráva, lístie). Nepatria tam: mäso, uhynuté zvieratá, stavebný odpad, popol z uhlia.

Stavebný odpad – samostatne objednať kontajner pri prestavbe domu – povinnosť občana!

NEZODPOVEDNOSŤ PRI SEPARÁCII DOMOVÉHO ODPADU!

Na odpad prestávame myslieť po tom, čo ho vytriedime a odhodíme. Tým sa však druhý život PET fliaš, papiera, či skla len začína. Všetky odpady, ktoré sú v jednotlivých kontajneroch, je potrebné najprv dotriediť. Na triediacej linke sa odpad triedi na jednotlivé druhy podľa ich ďalšieho využitia a zároveň sa odstraňujú nežiadúce prímesi, nečistoty a odpad, ktorý tam nepatrí. Dôležité pri tom je, aby sa jednotlivé druhy separovaného odpadu nepomiešali, lebo tým sa znehodnotí celý jeho obsah. Recyklácia teda začína triedením odpadu doma, v práci, v škole. Ekonomický prínos triedeného zberu a recyklácie je v úspore primárnych surovín, energie, finančných nákladov na ne, úspora miest na skládkach odpadov, zníženie zaťaženia životného prostredia a zdravia ľudí pri ťažbe primárnych surovín a pri zneškodňovaní odpadov. Žiaľ ešte stále sa nájdu nezodpovední občania, ktorí prispievajú k tomu, aby sa náklady na zber odpadu zvyšovali. V separovanom odpade sa nachádza aj ostatný komunálny odpad, napr. na sklených nádobách nechávajú občania kovové uzávery, v plastoch sa nachádza papier, znečistené nádoby a odpad, ktorý do separovaného odpadu nepatrí. Obec Zákopčie každoročne dotuje likvidáciu odpadov. Ak sa občania nezačnú správať zodpovednejšie k separácii odpadu, sami prispievajú k tomu, že náklady na komunálny a separovaný odpad bude musieť obec zvyšovať. Spôsob separovania v našej obci možno vidieť na nasledujúcich záberoch.


 odpad odpad odpad odpad odpad

Samospráva

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Posledný vyhlásený oznam v obecnom rozhlase si môžete vypočuť na tel. čísle: 0911 844 206

Zasielanie oznamov formou SMS

mobil_sms

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.

Je potrebné vytlačiť Súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Zákopčí.

Súhlas dotknutej osoby

Spoznajte

Kysuce

Aerovizuálna prehliadka

Sviatok

Meniny má Júlia, Juliána, Liana, Rita

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:198
TÝŽDEŇ:868
CELKOM:2046223

Partneri