Obsah

Aktuálne informácie k zasielaniu potvrdenia o žití pre výplatu dôchodku do zahraničia

Typ: ostatné
česká správa sociálního zabezpečeníČeská správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že potvrdenie o žití nemusí byť úradne osvedčené.

Tlačivo treba vypísať, vlastnoručne podpísať a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať text "Nie je možné úradne overiť z dôvodu COVID-19 - vyhlásenie núdzového stavu". Vyplnené tlačivo treba poslať poštou.

ČSSZ informuje, že s účinnosťou od 01. 01. 2021 po dobu trvania pandemickej situácie bude akceptovať Potvrdenie o žití aj bez úradného overenia vlastnoručného podpisu oprávneného príjemcu dôchodku. 

Viacjazyčné formuláre Potvrdenie o žití nájdete na webových stránkach ČSSZ na adrese:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-pozivatele-duchodu/

Informácie k Potvrdeniu o žití


Príloha

Vytvorené: 27. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 27. 7. 2021 08:43
Autor: Správce Webu