Menu
Obec Zákopčie
obecZákopčie

Informácia obce

erb obce Zákopčie

Vážení spoluobčania.
Rád by som Vás ako starosta obce informoval o zámere presťahovania Obecného úradu.

Rozhodol som sa tak preto, aby sa predchádzalo rôznym dezinformáciám týkajúcich sa tohto zámeru. Nakoľko nám ako obci zákon ukladá nakladať s majetkom obce hospodárne, účelovo a efektívne, začali sme sa na obci zaoberať touto myšlienkou už v roku 2018, čo bolo nakoniec i jeden z bodov môjho predvolebného programu. V roku 2019 som navštívil pána Fedora Fľašíka a informoval ho o tomto zámere, následne bol podpísaný bez výhrad dňa 6.6.2019 Dodatok č.1 k Darovacej zmluve uzatvorenej dňa 20.12.2016. Mimochodom, uvedený dodatok je zverejnený na našej webovej stránke. Nikdy som sa nezaoberal myšlienkou zrušenia knižnice v našej obci. Pri spomínanom zámere bude knižnica preťahovaná o poschodie vyššie. Celý zámer bol predmetom rokovania obecného zastupiteľstva a schválený uznesením č.11/2023. V rozpočte na rok 2024 boli vyčlenené a schválené uznesením č.73/2023 všetkými prítomnými poslancami obecného zastupiteľstva finančné prostriedky na realizáciu tohto zámeru. Na základe týchto skutočností a v zásade plnenia uznesení obecného zastupiteľstva bola vypracovaná projektová dokumentácia firmou Archekta, ktorá túto budovu v roku 2017 projektovala. Následne stavebným úradom Raková, po predložení všetkých potrebných náležitostí a dokumentácie, bolo vydané stavebné povolenie. Ide o drobné vnútorné stavebné úpravy. Týmito úpravami vzniknú na prízemí 4 kancelárie s rozmermi 19,98m2, 16,85m2, 17,64m2, 19,73m2 a chodba s rozmerom 22,92 m2. Na poschodí kancelária s rozmerom 21,56m2 a knižnica 94,52m2. Realizáciou tohto zámeru v žiadnom prípade obec nepríde o priestory kde sa môže stretať široká verejnosť, nakoľko v roku 2020 boli za týmto účelom zrekonštruované a inventárom vybavené priestory bývalej požiarnej zbrojnice u Fľašíka. Obecný úrad sa zároveň stane svojou polohou ľahšie prístupnejší pre všetkých občanov. V tomto duchu sme v minulosti riešili realizáciu premiestnenia priestorov pošty v našej obci, čo sa nakoniec stretlo s pozitívnym ohlasom a ukázalo sa ako správny krok.
Naskytá sa otázka, čo bude s budovou terajšieho obecného úradu. V neposlednom rade treba podotknúť, že budova by si vyžadovala značnú investíciu, nakoľko do budovy cez strešný plášť zateká, elektroinštalácia je v nevyhovujúcom stave, nevyhovujúce toalety, energetická náročnosť vykurovania je značne vysoká a rovnako aj splašková kanalizácia je v kritickom stave. Nakoľko som človek pragmatický, už po nástupe do funkcie som inicioval odkúpenie pozemkov a prístupovej komunikácie k budove terajšieho obecného úradu, čo sa v roku 2020 naozaj podarilo. Samozrejme tomu predchádzalo schválenie obecným zastupiteľstvom. Tu chcem podotknúť, že to stálo nemálo úsilia a námahy dotiahnuť veci k podpísaniu kúpnopredajnej zmluvy. Bez zapísania na liste vlastníctva a teda vysporiadania pozemkov mala obec zviazané ruky pri uchádzaní sa o získanie mimorozpočtových zdrojov k prípadnej prestavbe danej budovy v zásade myšlienky efektívneho a hospodárneho využívania. Do budúcna vidím možnosť využitia tejto budovy či už na obecné nájomné byty, dom seniorov a pod., tak aby aj naďalej budova slúžila pre potreby obce.
 
                                                                                         Ján Slaninák, starosta obce
 
Informácia obce Typ: PDF dokument, Velkosť: 234.72 kB

Prílohy

Informácia obce.pdf

Informácia obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,72 kB
Dátum vloženia: 10. 7. 2024 9:10
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 7. 2024 9:13
Autor: Správce Webu

Život v obci

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Posledný vyhlásený oznam v obecnom rozhlase si môžete vypočuť na tel. čísle: 0911 844 206

Zasielanie oznamov formou SMS

mobil_sms

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.

Je potrebné vytlačiť Súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Zákopčí.

Súhlas dotknutej osoby

Spoznajte

Kysuce

Aerovizuálna prehliadka

Sviatok

Meniny má Margita, Arne, Borivoj, Merkéta

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:116
TÝŽDEŇ:2163
CELKOM:2067168

Partneri