Obsah

Osvedčovanie podpisov na Potvrdeniach o žití pre ČSSZ Praha počas mimoriadnej situácie v súvislosti s koranovírusom

Typ: ostatné
erb obce ZákopčieČSSZ si je vědoma, že v důsledku mimořádných opatření týkajících se koronavirové pandemie a vyhlášení nouzového stavu v ČR a v jiných státech došlo k utlumení řady služeb a někteří klienti bydlící v zahraničí, včetně Slovenské republiky, nejsou schopni aktuálně dodržet všechny podmínky a náležitosti vyžadované k prokázání podmínek nároku na výplatu důchodu tj. k prokázání skutečnosti, že jsou naživu.

ČSSZ proto bude dočasně, po dobu trvání této mimořádné situace, akceptovat potvrzení o žití i bez úředního ověření podpisu oprávněného příjemce důchodu. Příjemce českého důchodu žijící v zahraničí, kterému je tento důchod vyplácen na bankovní účet, proto nyní může Potvrzení o žití (POŽ) vyplnit, podepsat a odeslat na ČSSZ mimořádně i bez úředního ověření jeho vlastnoručního podpisu a to buď poštou anebo e-mailem s tím, že vlastnoručně podepsané a datem opatřené POŽ naskenuje (příp. ofotografuje) a zašle jej e-mailem na adresu ČSSZ (adresu el. podatelny posta@cssz.cz) i bez tzv. zaručeného elektronického podpisu.

Tento postup bude platit až do odvolání resp. do skončení mimořádných opatření přijatých v důsledku koronavirové pandemie.

S pozdravem

Bc. Jana Šmejkalová

oddělení mezinárodně-právní

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Křížová 25, 225 08 Praha 5, Česká republika
tel.: +420 257 062 423
e-mail: jana.smejkalova@cssz.cz
www.cssz.cz


Vytvorené: 1. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 4. 2020 15:14
Autor: Správce Webu