Obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ - 20.9.2021

Typ: ostatné
erb obce ZákopčiePozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20. septembra 2021.

Starosta obce Zákopčie

                                                                                                             V Zákopčí 10.09.2021

                                                                    POZVÁNKA

na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.09.2021 (pondelok) o 12:30 hod. v priestoroch obecnej budovy č.833 (sála požiarnej zbrojnice u Fľašíka) v Zákopčí .

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

Predkladá: Ján Slaninák

2. Určenie zapisovateľa, navrhovateľov a overovateľov zápisnice

Predkladá: Ján Slaninák

3. Kontrola plnenia uznesení z posledného OZ

Predkladá: Ján Slaninák

4. Podanie informácií p. Moravčíkom vo veci podania žiadosti na výstavbu bytového domu a projektov na požiarnu zbrojnicu DHZ Ústredie

Predkladá: Ján Slaninák

5. Žiadosť o navýšenie dotácie na oplotenie športového areálu TJ Slávia Zákopčie

Predkladá: Ján Slaninák

6. Žiadosť p. Kapusniaka o odkúpenie podielov na parcele KN-C č.3948

Predkladá: Ján Slaninák

7. Žiadosť p. Birkovej o odkúpenie časti pozemku na parcele KN-C č.11511/2

Predkladá: Ján Slaninák

8. Návrh zriadiť MŠ Zákopčie ako samostatný právny subjekt

Predkladá: Ján Slaninák

9. Projekt dopravného značenia v obci

Predkladá: Ján Slaninák

10. Rôzne, diskusia

11. Záver

                                                                Ján Slaninák

 

Účasť verejnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva je zabezpečená konaním zasadnutia v priestoroch obecnej budovy č.833 (sála požiarnej zbrojnice u Fľašíka) v Zákopčí . Počas celého rokovania bude k dispozícii zvuková technika. Každý účastník zasadnutia musí mat' ochranné rúško a ďalšie ochranné prvky (rukavice) v zmysle odporúčaní hlavného hygienika SR a prijatých opatrení ÚVZ SR s cieľom predchádzaniu a eliminácií šírenia nákazy vírusom COVID 19. 

Sála bude pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a tiež aj po zasadnutí vydezinfikovaná. Počet zástupcov verejnosti bude limitovaný kapacitou miestnosti z hľadiska zabezpečenia minimálne 2 m odstupov a ostatných preventívnych opatrení.

Pozvánka na OZ 20.9.2021


Príloha

Vytvorené: 10. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 10. 9. 2021 12:32
Autor: Správce Webu