Obsah

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Typ: ostatné
erb obce Zákopčie(piata aktualizácia)
1. Charakteristika ochorenia
Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERSCoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 °C, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže
skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka.

Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte ochorení COVID-19 je
uvedená na webovej stránke: 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

2. Definícia prípadu
2.1. Suspektný prípad (osoba podozrivá z ochorenia) vyžadujúci si laboratórnu
diagnostiku (nehlási sa na európskej úrovni) je:

1) Pacient s akútnou infekciou dýchacích ciest (náhly nástup aspoň jedného z nasledujúcich
symptómov: kašeľ, telesná teplota nad 38 °C, dýchavičnosť) a bez inej etiológie, ktorá by
plne vysvetľovala klinický obraz a s anamnézou cestovania alebo pobytu v krajine / oblasti s
lokálnym prenosom alebo prenosom v komunite* počas 14 dní pred objavením sa symptómov
alebo
2) pacient s akútnym respiračným ochorením, ktorý bol v posledných 14 dňoch pred
objavením sa symptómov v úzkom kontakte s potvrdeným alebo pravdepodobným prípadom
COVID-19
alebo
3) pacient so závažnou akútnou respiračnou infekciou (horúčka a aspoň jeden príznak
respiračného ochorenia (napr. kašeľ, horúčka, dýchavičnosť) a vyžadujúci hospitalizáciu
(SARI) a bez ďalšej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz
* podľa klasifikácie WHO denné aktualizované hlásenia o výskyte ochorenia (COVID-2019)
na https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
Po hlásení lokálneho prenosu alebo prenosu v komunite v krajine alebo oblasti sa za
suspektné prípady považujú všetci pacienti, ktorí majú príznaky akútnej respiračnej infekcie
potvrdené VLD / VLDD alebo na APS (Ambulancia pohotovostnej služby).
Pravdepodobný prípad
Podozrenie na prípad, u ktorého je testovanie na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19
nejednoznačné (podľa výsledkov testov oznámených laboratóriom), alebo u ktorého bolo
testovanie na pan-koronavírusové ochorenia pozitívne.
Potvrdený prípad
Osoba s laboratórnym potvrdením vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19, bez ohľadu na
klinické príznaky a symptómy.
3. Definícia osôb v kontakte (osôb podozrivých z nákazy)
Za osobu v kontakte sa považuje osoba bez symptómov ochorenia, ktorá bola alebo mohla
byť v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19. Miera rizika infekcie závisí od úrovne expozície.

3.1. Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície):
Za osobu v úzkom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia
COVID-19 sa považuje:
- Osoba žijúca v rovnakej domácnosti ako prípad s ochorením COVID-19.
- Osoba, ktorá bola v priamom fyzickom kontakte s prípadom ochorenia COVID-19 (napr.
podaním rúk).
- Osoba, ktorá má nechránený priamy kontakt s infekčnými sekrétmi osoby s ochorením
COVID-19 (napr. kašlaním, dotykom použitých papierových vreckoviek).
- Osoba, ktorá mala úzky kontakt s prípadom COVID-19 do 2 metrov a dlhší ako 15 minút.
- Osoba, ktorá bola v uzavretom priestore (napr. učebňa, zasadacia miestnosť, čakáreň atď.)
s prípadom COVID-19 najmenej 15 minút a vo vzdialenosti menšej ako 2 metre.
- Zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca priamu starostlivosť o prípad
COVID-19 alebo laboratórni pracovníci, ktorí manipulujú so vzorkami prípadu COVID 19 bez odporúčaných OOPP alebo s možným porušením OOPP.

Osoba v lietadle sediaca v rámci dvoch sedadiel (v ľubovoľnom smere) od prípadu
COVID-19, spolucestujúci alebo osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky
slúžiaci v časti lietadla, v ktorej sedel prípad (ak je závažnosť príznakov alebo pohyb
prípadu naznačuje rozsiahlejšiu expozíciu, cestujúci sediaci v celej časti alebo všetci
cestujúci v lietadle sa môžu považovať za osoby v úzkom kontakte).
3.2. Osoba v bežnom kontakte (nízke riziko expozície):
Za osobu v bežnom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia
COVID-19 sa považuje:
- osoba, ktorá bola v uzavretom priestore s prípadom COVID-19 menej ako 15 minút alebo
bola vzdialená viac ako 2 metre,
- osoba, ktorá bola v priamom kontakte (tvárou v tvár) s prípadom COVID-19 menej ako 15
minút a bola vzdialená menej ako 2 metre,
- osoba, ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek spôsobom prepravy.
3.3. Kritériá laboratórneho testovania osôb:
Každá osoba, ktorá spĺňa kritériá suspektného prípadu, by mala byť laboratórne testovaná na
koronavírus SARS-CoV-2 ako súčasť aktívneho vyhľadávania prípadu.

Celé znenie Usmernenia hlavného hygienika SR nájdete TU: Usmernenie hlavného hygienika SR - piata aktualizácia
 

 


Príloha

Vytvorené: 20. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 20. 3. 2020 08:39
Autor: Správce Webu