Obsah

Povodne v obci 2.7.2020

Po výdatných zrážkach došlo v obci k rýchlemu stúpaniu hladiny vody vo vodných tokoch u Polievkov, u Kľukov, u Hrošov a jeho prítokoch.

Vplyvom povodňovej situácie voda zaplavovala záhrady, dvory, pivnice rodinných domov, poškodená bola cesta do Polievkov. V časti u Kľukov sa zatrhol breh potoka.

Obec Zákopčie vyhlásila dňa 2.7.2020 o 18:50 hod. III. stupeň povodňovej aktivity.

Počas povodne boli realizované záchranné práce, ktoré zabezpečovali Dobrovoľné hasičské zbory Zákopčie - Ústredie, Zákopčie - Tarabov a zamestnanci OVPS Zákopčie.

V zasiahnutých oblastiach sa odstraňovala drevná hmota z miestnej komunikácie, použili sa povodňové vaky, odčerpávala sa voda z pivníc, záhrad, zabezpečoval sa odťah vraku auta pred spadnutím do potoka následkom zosuvu pôdy brehu potoka, čistili sa priepusty od naplavenín. 

V nasledujúcich dňoch zamestanci OVPS Zákopčie opravovali miestne komunikácie, ktoré boli následkom povodní poškodené.