Menu
Obec Zákopčie
obecZákopčie

Život v obci

Aktuality

Zobrazené 561-630 z 636
Plagát - Výzva na predloženie návrhov na udelenie oceňovania

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji

Dátum: 4. 11. 2019

Rada mládeže Žilinského kraja v 4. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Poznávajme históriu

Poznávajme históriu

Dátum: 4. 11. 2019

Názov titulku je zároveň aj názvom medzinárodného česko-slovenského projektu, ktorý prebiehal na konci rokov 2018 a 2019 z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A. Ako napovedá názov, jeho hlavným cieľom bolo priblížiť účastníkom z oboch strán hraníc bohaté historické, kultúrne a prírodné dedičstvo našich krajov.

Realizácia projektu v roku 2019

Realizácia projektu v roku 2019

Dátum: 30. 10. 2019

Sme veľmi radi že sa nám minulý týždeň podarilo dokončiť oplotenie pozemku v centre obce, ktorý bude do budúcna slúžiť ako oddychová zóna. Postupne budeme túto časť obce  zveľaďovať,  v jednej  časti sme už zrealizovali výsadbu zelene, pribudlo nám tam aj detské ihrisko.

Aktívny človek = Aktívna spoločnosť

Aktívny človek = Aktívna spoločnosť

Dátum: 21. 10. 2019

Radi by sme sa pochválili ďalším prvkom v oddychovej zóne, ktorým je WORK OUT - PLAY FITNESS 1 – slúži na posilňovanie chrbtového a brušného svalstva.

Verejný priestor a verejná infraštruktúra pre rok 2019

Verejný priestor a verejná infraštruktúra pre rok 2019

Dátum: 16. 10. 2019

Ako ste si možno všimli, začali sme v obci realizovať oddychovú zónu. Ako prvé sme vysadili 30ks stromov typu Javor globosa. Zakúpenie a výsadbu týchto drevín finančne podporil aj Žilinský samosprávny kraj v rámci výzvy: 3/2019 – podprogram „Verejný priestor a verejná infraštruktúra pre rok 2019“.

Naši jubilanti 2019

Naši jubilanti 2019

Dátum: 14. 10. 2019

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a našich jubilantov, ktorí v tomto roku dovŕšili okrúhle jubileum 70, 80 a 90 rokov sa v KD u Tarabov konalo kultúrne vystúpenie Ľudovej hudby Capkovci zo Skalitého.

Návšteva seniorov v zariadeniach sociálnych služieb

Návšteva seniorov v zariadeniach sociálnych služieb

Dátum: 10. 10. 2019

Tak, ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote každého človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Pri príležitosti mesiaca „október mesiac úcty k starším“, navštívili starosta obce Ján Slaninák s pracovníčkou OÚ Zdeňkou Pikuliakovou zariadenia sociálnych služieb v Čadci na Horelici, Žarci a v Parku obyvateľov našej obce, ktorí sú umiestnení v týchto zariadeniach.

Vizualizácia oddychovej zóny

Oddychová zóna v obci Zákopčie

Dátum: 8. 10. 2019

Obec Zákopčie chce touto cestou informovať občanov a návštevníkov obce o začatí realizovania nového zámeru vybudovania centrálnej oddychovej zóny v našej obci. Tento nový priestor bude slúžiť celej širokej verejnosti od malých deti až po seniorov.

otvorenie zariadenia pre seniorov

Otvorenie nového zariadenia pre seniorov

Dátum: 24. 9. 2019

Vážení občania,
starnutie a kvalita života počas neho sú témy, ktoré sa nás dotýkajú čím ďalej tým viac.
S pribúdajúcim vekom a predlžovaním priemernej vekovej krivky klesá kvalita života či už po fyzickej alebo psychickej stránke. V týchto životných situáciách, kedy sa samotný senior alebo jeho príbuzný rozhoduje ako ďalej, by sme radi podali pomocnú ruku a zabezpečili týmto našim občanom radostnú a plnohodnotnú starobu.

Nový školský rok 2019/2020 MŠ v Zákopčí s rozšírenými priestormi

Nový školský rok 2019/2020 MŠ v Zákopčí s rozšírenými priestormi

Dátum: 17. 9. 2019

Starosta obce Ján Slaninák spolu s Obecným zastupiteľstvom schválili zámer priestorového rozšírenia MŠ v Zákopčí. Hlavným dôvodom bolo vyhovieť požiadavkám rodičov o prijatie čo najväčšieho počtu detí a teda vyriešiť dlhšie pretrvávajúci problém.

jednota dôchodcov slovenska

Schôdze Jednoty dôchodcov Slovenska

Dátum: 13. 9. 2019

Členské schôdze Jednoty dôchodcov Slovenska budú každý mesiac, vždy 3. štvrtok v mesiaci v Obecnej knižnici Zákopčie.

Výstava k 75. výročiu SNP

Výstava k 75. výročiu SNP

Dátum: 9. 9. 2019

V dňoch 5. a 6. septembra 2019 sa v Obecnej knižnici v Zákopčí konala výstava vojenských uniforiem, modelov lietadiel, tankov, fotografií a kníh spojená s prednáškou o histórii SNP, ktorú odprezentoval a poskytol predmety s vojenskou tématikou p. Ohrádka.

Nultý ročník Zakopeckej cezpoľnej 20- tky

Nultý ročník Zakopeckej cezpoľnej 20- tky

Dátum: 9. 9. 2019

V sobotu 7. septembra 2019 sa uskutočnil nultý ročník amatérskeho behu Zakopecká cezpoľná 20-tka v celkovej dĺžke 20 700 m, ktorý organizovala Obec Zákopčie. Behu sa zúčastnilo 40 pretekárov.

obec Zákopčie

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 6. 9. 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
O D V O L Á V A
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto
od 09. 09. 2019 od 06:00 hod.

Farský deň 2019

Farský deň 2019

Dátum: 26. 8. 2019

V sobotu 17. augusta 2019 sa v našej obci konal Farský deň. Začiatok bol pri farskom kostole v Zákopčí, odkiaľ sa putovalo ku kaplnke u Holešov.

mobil_sms

Zasielanie oznamov vyhlásených v obecnom rozhlase formou SMS

Dátum: 16. 7. 2019

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.

Kysucké 60-tky

Kysucké 60-tky

Dátum: 8. 7. 2019

V nedeľu 7. júla 2019 sa na futbalovom ihrisku u Flašíka uskutočnilo 3. kolo slovenskej ligy v behu na 60 m cez prekážky mladých hasičov - Kysucké 60-tky, ktoré organizovala Základná škola Zákopčie, Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie - Tarabov s podporou Nádacie Kia Motors Slovakia.

Kopaničiarske hody 2019

Kopaničiarske hody 2019

Dátum: 24. 6. 2019

Opäť máme za sebou úspešný, tento rok už 12. ročník Kopaničiarskych hodov v Zákopčí.

Ľudoví remeselníci v Zákopčí

Ľudoví remeselníci v Zákopčí

Dátum: 21. 6. 2019

V Zákopčí sa 19. a 20.6.2019 roztrhlo vrece s ľudovými remeselníkmi. Počas podujatia s názvom „Zachovávanie tradície ľudového remesla“ mali možnosť všetci si vyskúšať svoju zručnosť pri práci s drevom, hlinou a drôtom.

pes

Upozornenie pre majiteľov psov

Dátum: 4. 6. 2019

Na základe opakujúcich sa sťažností od občanov na voľný pohyb psov v našej obci, žiadame majiteľov a držiteľov psov, aby si zabezpečili psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im voľný pohyb po obci.

logo ŽSR

Rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR (GVD) pre obdobie 2019/2020 - Pripomienkovanie

Dátum: 4. 6. 2019

Rámcový návrh GVD 2019/2020 je pracovný návrh cestovného poriadku verejnej železničnej osobnej dopravy, ktorý vstúpi do platnosti od  generálnej zmeny cestovných poriadkov, teda od 15. decembra 2019.

logo Zákopčie

Výzva - starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Dátum: 3. 6. 2019

Okresný úrad Čadca – pozemkový a lesný odbor
VYZÝVA
na dôsledné dodržiavanie ustanovení §3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy – starostlivosť o poľnohospodársku pôdu.

Deň detí 2019

Deň detí 2019

Dátum: 3. 6. 2019

Krásny Deň detí, plný zábavy si užili deti v nedeľu 2. júna pri fare. Spoločne sa vydali zdolať Cestu okolo sveta, kde plnili rôzne úlohy, či už to boli vedomostné alebo športové.

voľby EÚ 2019

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019

Dátum: 29. 5. 2019

Výsledky volieb za obec Zákopčie

Deň rodiny 2019

Deň rodiny 2019

Dátum: 13. 5. 2019

Základná škola v spolupráci s Obcou Zákopčie a Dobrovoľným hasičským zborom Zákopčie – Tarabov usporiadala v nedeľu 12. mája podujatie „Deň rodiny“, v priestoroch kultúrneho domu u Tarabov.

Plagát eKasa

Povinnosť online napojenia všetkých pokladníc na systém finančnej správy eKasa od 01.07.2019.

Dátum: 6. 5. 2019

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019.  Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam:

Právne poradenstvo

Právne poradenstvo

Dátum: 3. 5. 2019

Advokát JUDr. Vladimír Duraj, ktorý zastupuje našu obec, bude každý prvý utorok v mesiaci poskytovať občanom zdarma právne poradenstvo.

voľby

Voľby prezidenta SR - 2. kolo

Dátum: 1. 4. 2019

Výsledky volieb za obec Zákopčie

erb

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák.č. 282/2015.

Dátum: 1. 4. 2019

Okresný úrad Žilina
Odbor výstavby a bytovej politiky
Oddelenie štátnej stavebnej správy
Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina


Žilina 26.3.2019

Čítanie rozprávky s pánom starostom

Čítanie rozprávky s pánom starostom

Dátum: 22. 3. 2019

20. marec bol pre naše deti významným dňom. Pri príležitosti mesiaca knihy navštívil našu MŠ starosta obce p. Ján Slaninák, aby deťom prečítal rozprávky.

XIV. ročník Halového päťboja

XIV. ročník Halového päťboja

Dátum: 19. 3. 2019

V Zákopčí dňa 16.3.2018 sa Základná škola stala dejiskom XIV. ročníka Halového päťboja žiakov od 8 do 16 rokov v hasičskom športe, na ktorom sa zúčastnilo 174 detí z štrnástich dobrovoľných hasičských zborov. Organizátormi súťaže boli Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie.

Slovenská liga v behu na 60 m cez prekážky v hasičskom športe

Slovenská liga v behu na 60 m cez prekážky v hasičskom športe

Dátum: 19. 3. 2019

Mladí hasiči z DHZ Zákopčie-Tarabov sa 16. marca 2019 v Banskej Bystrici zúčastnili úvodného 1. kola Slovenskej ligy v behu na 60 m cez prekážky v hasičskom športe.

Starosta číta deťom

Starosta číta deťom

Dátum: 18. 3. 2019

Dnes 18.03.2019 starosta obce Ján Slaninák v rámci marca mesiaca knihy bol v našej Základnej škole čítať deťom prvého až štvrtého ročníka knihu od spisovateľky Andrey Gregušovej „GRÉTA“.

Voľby prezidenta  SR 2019 - Zákopčie

Výsledky prezidentských volieb SR v Zákopčí

Dátum: 18. 3. 2019

1. kolo – 16. marca 2019

odpad

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Dátum: 11. 3. 2019

V súlade s §4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Zákopčie predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z.z.):

Ples obce Zákopčie 2019

Ples obce Zákopčie 2019

Dátum: 4. 3. 2019

Ples obce Zákopčie sa konal v sobotu 2. marca 2019 v Kultúrnom dome u Tarabov.

Uvítanie detí do života 2019

Uvítanie detí do života 2019

Dátum: 1. 2. 2019

Obec Zákopčie opäť raz omladla, rozjasnila sa detským smiechom i plačom detí. Dňa 30. januára 2019 v spoločenskej miestnosti Obecnej knižnice ich prijal starosta obce Ján Slaninák.

Vývoz komunálneho odpadu 1

Vývoz komunálneho odpadu

Dátum: 7. 1. 2019

V čase vývozu komunálneho odpadu žiadame občanov, aby si popolnice pripravili ich k vývozu.

knižnica

Ponuka služieb v knižnici a informačnom stredisku

Dátum: 10. 12. 2018

Služby kultúrneho a informačného strediska:

Slávnostné otvorenie knižnice a informačného strediska

Slávnostné otvorenie knižnice a informačného strediska

Dátum: 7. 12. 2018

V stredu (5.12.2018) sa v našej obci uskutočnilo slávnostné otvorenie obecnej knižnice a informačno-kultúrneho strediska.

voľby

Výsledky volieb do zastupiteľstva obce a starostu obce Zákopčie

Dátum: 12. 11. 2018

Miestna volebná komisia v Zákopčí zverejňuje výsledky volieb v obci Zákopčie.

pes

Zmena zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

Dátum: 17. 10. 2018

Od 1. septembra 2018 vstupuje do platnosti novela zákona o veterinárnej starostlivosti, upravujúca trvalé značenie psov. Čipovanie – označenie psa mikročipom - je povinné. Majiteľ psa je povinný mať ho začipovaného.
Dočipovanie nateraz neoznačených psov sú povinní majitelia psov dať vykonať veterinárnemu lekárovi najneskôr do 31.10.2019. Po tomto termíne kontrolné orgány Štátnej veterinárnej správy môžu postihovať majiteľov zvierat pri zistení nedodržania zákona o značení spoločenských zvierat, teda hlavne psov.

Opatrenia pre obhospodarovateľov lesa

Dátum: 5. 9. 2018

Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor vydal toto rozhodnutie pre obhospodarovateľov lesa.

Všeobecné informácie pre ohlasovne pobytu k zákonu č. 177/2018 Z. z.

Dátum: 22. 8. 2018

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Mimoriadna situácia v obci

Mimoriadna situácia v obci

Dátum: 6. 8. 2018

V nedeľu popoludní 5.8.2018 sa obcou prehnala silná búrka s krúpami, ktorá spôsobila lokálnu povodeň.

Výzva pre občanov, resp. vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy

Dátum: 11. 5. 2018

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor
vyzýva občanov, resp. vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na dôsledné dodržiavanie ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy – starostlivosť o poľnohospodársku pôdu.

Oznam pre nájomníkov hrobového miesta

Dátum: 23. 4. 2018

Tí nájomníci, ktorým končí platnosť nájomného za hrobové miesta 31.12.2017, si prídu na Obecný úrad v Zákopčí (p. Kolosová) zaplatiť nájomné za hrobové miesto na ďalších 10 rokov. Tento poplatok je potrebné zaplatiť do 31.3.2018.

Zrušenie mobilných telefónnych čísel 1

Zrušenie mobilných telefónnych čísel

Dátum: 15. 2. 2018

Mobilné telefónne čísla na zamestnancov obecného úradu (Matrika, Správa dane, Ekonomické oddelenie, Personálne oddelenie) fungujú len do 28.2.2018.

Zamestnancov môžete kontaktovať cez pevnú linku. Čísla nájdete na stránke obce v Kontaktoch.

separovaný odpad

Zmena pri separovanom odpade

Dátum: 9. 2. 2018

Na žiadosť odberateľa separovaného odpadu - Združenie TKO Semeteš, n.o.
prechádzame z farebných vriec na transparentné.
Naďalej sa budú separovať 4 zložky: papier, sklo, plasty a kovy,
ale s tým, že všetky vrecia budú priesvitné, bez farebného rozlíšenia.

predajňa COOP

Nová predajňa COOP Jednota v našej obci

Dátum: 24. 1. 2018

Otvorenie novej predajne COOP.

Obecná knižnica v Zákopčí ukončila projekt

Obecná knižnica v Zákopčí ukončila projekt

Dátum: 6. 12. 2017

Obecná knižnica

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Dátum: 29. 11. 2017

Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch“, obracia sa Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to najmä v nasledovných prípadoch:

Majstrovstvá Slovenska OFF ROAD TRIAL Dunajský Klátov 2017 - 1. miesto SOFT

Offroad

Dátum: 30. 6. 2017

Obyvateľ našej obce, Ladislav Mravec sa naplno venuje svojmu koníčku OFFROADU od roku 2012, čomu nasvedčuje aj to, že už získal niekoľko ocenení. Minulý rok sa zúčastnil všetkých závodov na Slovensku a v Čechách, kde získal titul majstra Slovenska v Offroad trial vo svojej soft triede za rok 2016. Tento rok sa umiestnil tri krát na 1. mieste a raz sa umiestnil na 2. mieste a snaží sa obhájiť titul.

K získanému titulu mu blahoželáme.

 Netradičná svadba v Zákopčí

Netradičná svadba v Zákopčí

Dátum: 15. 2. 2017

Svadba dvoch ľudí rôznej národnosti, kultúry v dnešnej dobe nie je ničím výnimočná. Ako sa hovorí „Láska nepozná hranice". Takáto svadba rôznych kultúr sa konala aj v našej obci. Zákopčan Jaroslav si zobral svoju milovanú Waranyu, ktorú spoznal na Novom Zélande. Nevesta pochádza z Thajska. Svadobné obrúčky si vymenili 2. februára 2017 na Obecnom úrade v Zákopčí. Sobášil ich starosta obce Ing. František Hažík.

 Ocenenie nášho rodáka ThDr. Ladislava Ostráka

Ocenenie nášho rodáka ThDr. Ladislava Ostráka

Dátum: 12. 1. 2017

Kysucká kultúrna nadácia schválila nomináciu nášho významného rodáka – odborného asistenta ThDr. Ladislava Ostráka – na udelenie titulu Osobnosť Kysúc 2016 v kategórii za celoživotné duchovné dielo. Na Novoročnom koncerte, ktorý sa uskutočnil 12. januára 2017 v Kultúrnom dome v Čadci, odovzdal starosta Ing. František Hažík dekanovi ThDr. Ladislavovi Ostrákovi ocenenie Osobnosť Kysúc.

 Expozícia "Ako žili naši predkovia"

Expozícia "Ako žili naši predkovia"

Dátum: 12. 1. 2017

Obec Zákopčie pri príležitosti 355. výročia založenia obce (1661 - 2016) otvorila stálu expozíciu ľudovej kultúry "Ako žili naši predkovia".

 ŠACHOM cez Vianoce v Zákopčí

ŠACHOM cez Vianoce v Zákopčí

Dátum: 4. 1. 2017

Na sklonku minulého roka, vo štvrtok 29. decembra, sa v Zákopčí U Fľašíka (Bakchus) uskutočnil 1. ročník Šachového Holeštiakovho memoriálu (ŠACHOM), na ktorom sa zúčastnilo 34 dvojčlenných družstiev zložených výhradne z rodinných príslušníkov.

 Koledníci zo Zákopčia na novoročnej svätej omši so Svätým otcom

Koledníci zo Zákopčia na novoročnej svätej omši so Svätým otcom

Dátum: 3. 1. 2017

Koledníci zo Zákopčia boli zavinšovať v Ríme, kde sa zúčastnili novoročnej svätej omše so Svätým Otcom.

 Detský kútik v Obecnej knižnici v Zákopčí.

Detský kútik v Obecnej knižnici v Zákopčí.

Dátum: 21. 11. 2016

Vďaka úspešnému projektu s názvom „Knižnica – múdra a verná priateľka detí" získala obec Zákopčie finančné prostriedky na zakúpenie nábytku do detského kútika v obecnej knižnici pre najmenších čitateľov. Hravé, moderné vybavenie kútika je zariadené tak, aby spĺňalo ergonomické a estetické požiadavky a poskytovalo zázemie pre tematické podujatia určené najmenším návštevníkom.
Vybavenie detského kútika bolo zakúpené z dotácie Fondu na podporu umenia.

Neduďme leniví, trieďme odpad!

Dátum: 4. 11. 2016

Celá Európa separuje odpad. Pre milióny obyvateľov starého kontinentu je triedenie odpadu každodennou rutinou, pomocou ktorej prispievajú svojou troškou k tomu, aby ich životné prostredie bolo krajšie a čistejšie.

 Zákopecká hasičská 60-tka

Zákopecká hasičská 60-tka

Dátum: 4. 7. 2016V sobotu 2.7.2016 sa stretlo 47 detí nielen z Kysúc, ale i z Oravy, spod Tatier a z Kolárovic na súťaži Zákopecká hasičská 60 – tka, ktorú organizoval DHZ obce Zákopčie Tarabov. Táto súťaž sa konala prvý krát v obci Zákopčie a druhý krát na Kysuciach. Minulý rok sa konal kemp v Podvysokej, kde Kysučania získali prvý kontakt s touto disciplínou v hasičskom športe.

Slniečko svietilo. Trať bola upravená. Atmosféra perfektná. Guláš chutný. A toto všetko ovplyvnilo aj výsledky žiakov, z ktorých niektorí prekonali svoj osobný rekord (Marek Švajka: 12,16 s). Mnohé deti súťažili prvý krát a už sa tešia na ďalšie súťaže.


Ako naložiť s použitými pneumatikami

Dátum: 20. 5. 2016

S účinnosťou od 1. januára 2016 začal platiť nový zákon č. 79/2015 O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okresný úrad Čadca - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Dátum: 26. 2. 2016

Informácie pre vodičov,
v akej lehote má byť vykonaná kontrola (či už sa jedná o technickú kontrolu, alebo emisnú kontrolu) na vozidle resp. aká lehota je stanovená zákonom 725/2004 Z.z. pre vozidlo tej alebo inej triedy.

 Výstavba nového 11-bytového nájomného domu

Výstavba nového 11-bytového nájomného domu

Dátum: 29. 1. 2016

V obci Zákopčie, v časti Stred sa v máji 2016 dokončila výstavba nového bytového domu. Každý byt má samostatné plynové kúrenie, kuchynskú linku, sociálne zariadenie a 3-izbové byty majú balkóny. Bytovka bola postavená za pomoci dotácie vo výške 227 780 eur z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 Mliečny expres - zmena času predaja

Mliečny expres - zmena času predaja

Dátum: 21. 1. 2016

Poľnohospodárske družstvo AGROFIN so sídlom Dolný Hričov oznamuje zmenu harmonogramu predaja mlieka a mliečnych výrobkov v našej obci.

OZNAM pre pacientov

Dátum: 30. 10. 2015Od 1.11.2015 je ambulancia praktického lekára MUDr. Drexlerovej presťahovaná do Čadce.


Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska

Dátum: 13. 3. 2015

Od 10.3.2015 platí nový Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska.

 Oplotenie na cintoríne

Oplotenie na cintoríne

Dátum: 13. 10. 2014

Začiatkom októbra sa dokončili práce na projekte: „Rekonštrukcia a dobudovanie oplotenia cintorína v Zákopčí.

Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynu

Dátum: 30. 10. 2013

Čo je neoprávnený odber?
Ide o odber plynu:

Rady pre všetkých odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie

Dátum: 30. 10. 2013

Odberné plynové zariadenie (OPZ) je zariadenie určené na odber plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky).

Zobrazené 561-630 z 636

Život v obci

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Posledný vyhlásený oznam v obecnom rozhlase si môžete vypočuť na tel. čísle: 0911 844 206

Zasielanie oznamov formou SMS

mobil_sms

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.

Je potrebné vytlačiť Súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Zákopčí.

Súhlas dotknutej osoby

Spoznajte

Kysuce

Aerovizuálna prehliadka

Sviatok

Meniny má Oto, Gerald, Otakar, Otokar, Geralda, Geraldína, Jitka, Ota, Sáva

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:349
TÝŽDEŇ:980
CELKOM:1965095

Partneri